PROFIL KELURAHAN PANGGUNG KIDUL

KECAMATAN SEMARANG UTARA

LUAS WILAYAH : 32,93 ha

Batas Wilayah :

Ø Sebelah Utara            : Kel. Panggung Lor

Ø Sebelah Selatan        : Kel. Bulu Lor & Plombokan

Ø Sebelah Barat            : Sungai Banjir Kanal Barat

Ø Sebelah Timur           : Kel. Kuningan

Jumlah Penduduk             : 7307 Jiwa & 2379 KK

Laki-Laki                              : 3486 Jiwa

Perempuan                         : 3551 Jiwa

 

Dapat dilihat juga